Reaktyvinių lėktuvų prekybos galimybės.

Naršymo meniu

Viešieji pirkimai, privalomos subrangos sutartys ir skatinimai 4. Civilinės aviacijos orlaivių pirkėjai turėtų laisvai rinktis tiekėjus, remdamiesi komerciniais ir technologiniais veiksniais. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės nekelia reikalavimų ir nedaro nepagrįsto spaudimo aviakompanijoms, orlaivių gamintojams ar kitiems subjektams, dalyvaujantiems perkant pasirinkimo sandorių modeliavimas tmx aviacijos orlaivius, kad jie juos pirktų iš atitinkamo šaltinio, tuo diskriminuodamos kurios nors šią Sutartį pasirašiusios valstybės tiekėjus.

akcijų pasirinkimo sandoriai en nomina

Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad šioje Sutartyje nurodytų prekių pirkimas vyktų tik konkurencinės kainos, kokybės ir pristatymo pagrindais. Tačiau, tvirtindama arba sudarydama šioje Sutartyje nurodytų prekių viešojo pirkimo sutartis, šią Sutartį pasirašiusi valstybė gali reikalauti, kad reikiamus duomenis jos turinčioms įmonėms būtų sudarytos galimybės veikti konkurenciniu pagrindu ir ne mažiau palankiomis sąlygomis, negu yra taikomos reikiamus duomenis turinčioms kitų šią Sutartį pasirašiusių valstybių įmonėms.

Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria vengti bet kokių iš tam tikro šaltinio teikiamų skatinimų parduoti ar pirkti civilinės aviacijos orlaivius, geriausi forex signalai uk 2021 diskriminuotų bet kurios kitos šią Sutartį pasirašiusios valstybės tiekėjus.

forex prekybos pamoka 2021

Prekybos apribojimai 5. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės netaiko kiekybinių apribojimų importo kvotų ir nekelia importo licencijavimo reikalavimų civilinės aviacijos orlaivių importą reaktyvinių lėktuvų prekybos galimybės tokiu būdu, kuris neatitiktų taikytinų GATT nuostatų. Tai netrukdo taikyti importo kontrolę ar licencijavimą, kurie atitinka GATT nuostatas. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės netaiko nei kiekybinių apribojimų, nei eksporto licencijavimo ar kitų panašių reikalavimų dėl komercinių arba konkurencinių priežasčių civilinės aviacijos orlaivių eksportą į kitas šią Sutartį pasirašiusias valstybes riboti tokiu būdu, kuris neatitiktų taikytinų GATT nuostatų.

pasakų prekybos sistema

Vyriausybės parama, eksporto kreditai ir orlaivių rinkodara 6. Šią Sutartį pasirašiusios valstybės pažymi, kad Sutarties dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI, XVI ir XXIII straipsnių aiškinimo ir taikymo Sutartis dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių nuostatos tinka civilinės aviacijos orlaivių prekybai.

Jos patvirtina, kad, atsižvelgdamos į Sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 8 straipsnio 3 ir 4 dalis, dalyvaudamos ar remdamos civilinės aviacijos programas, stengsis išvengti žalingų civilinės aviacijos prekybos padarinių. Jos taip pat atsižvelgia į specialius veiksnius, susijusius su orlaiviais, ypač į labai paplitusią vyriausybės paramą šioje srityje, savo tarptautinius ekonominius interesus ir visų šią Sutartį pasirašiusių valstybių gamintojų norą dalyvauti plėtojant pasaulinės civilinės aviacijos orlaivių rinką.

PRENUMERUOKITE IR SEKITE MUS

Šią Sutartį pasirašiusios valstybės susitaria, kad civilinės aviacijos orlaivių kainų nustatymas turėtų remtis pagrįsta tikimybe, kad atsipirks visos išlaidos, įskaitant nereguliarias programos išlaidas, karinio tyrimo ir plėtojimo identifikuojamas ir faktines išlaidas, susijusias su orlaivių, jų dalių bei sistemų, vėliau taikomų tokio civilinės aviacijos orlaivio gamybai, vidutines gamybos ir finansines išlaidas.

Regioninė ir vietos savivalda 7.

beta prekybos sistema

Be kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, šią Sutartį pasirašiusios valstybės papildomai susitaria neversti ir neskatinti, tiesiogiai ar reaktyvinių lėktuvų prekybos galimybės, regionų ir vietos savivaldos bei administracijos, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų imtis veiksmų, kurie neatitiktų šios Sutarties nuostatų. Priežiūra, peržiūra, konsultavimas ir ginčų sprendimas 8.

trading tipps 2021 altcoin

Komitetas renka pirmininką. Prireikus rengiami Komiteto posėdžiai, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus, kad šią Sutartį pasirašiusioms valstybėms būtų sudaryta galimybė pasikonsultuoti visais su šios Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, įskaitant ir civilinės aviacijos orlaivių pramonės naujoves; nuspręsti, ar reikalingos pataisos, kad būtų galima užtikrinti laisvos ir neiškreiptos prekybos nenutrūkstamumą; nagrinėti visus klausimus, kurių nepavyko išspręsti per dvišales konsultacijas; įvykdyti visus šioje Sutartyje numatytus arba šią Sutartį pasirašiusių valstybių priskirtus įsipareigojimus.

Kiekvienais metais Komitetas peržiūri šios Sutarties galiojimą ir įgyvendinimą, atsižvelgdamas į jos tikslus. Praėjus ne daugiau kaip trejiems metams po šios Sutarties įsigaliojimo ir reguliariai po to, šią Sutartį pasirašiusios valstybės, remdamosi bendrais interesais, imasi tolesnių derybų, kad išplėstų ir patobulintų šią Sutartį. Komitetas gali įkurti tokias pavaldžias struktūras, kurios galėtų talkinti nuolat peržiūrint šios Sutarties taikymą, kad būtų galima užtikrinti nuolatinį tarpusavio naudos balansą.

Konkrečiai jis įkuria atitinkamą pavaldžią struktūrą, kad užtikrintų nuolatinį tarpusavio naudos, savitarpiškumo ir ekvivalenčių rezultatų balansą, įgyvendinant ankstesniojo 2 straipsnio nuostatas, susijusias su prekių, kurios minimos Sutartyje, apibūdinimu, galutinio panaudojimo sistemomis, muito ir kitais mokesčiais.

Šią Sutartį pasirašiusios valstybės pripažįsta, jog yra pageidaujama Komitete rengti konsultacijas su kitomis šią Sutartį pasirašiusiomis valstybėmis, siekiant surasti priimtiną bendrą sprendimą prieš pradedant tyrimą bet kokios tariamos subsidijos egzistavimo, dydžio ir poveikio nustatymui. Tais išskirtiniais atvejais, kai prieš pradedant tokias vidaus procedūras nebuvo surengta konsultacijų, šią Sutartį pasirašiusios valstybės nedelsiant praneša Komitetui tokių procedūrų inicijavimą ir tuo pat metu pradeda konsultacijas, kad rastų bendrai priimtiną sprendimą, kuris pašalintų kompensacinių priemonių poreikį.

Atsiliepimai

Jeigu šią Sutartį pasirašiusi valstybė mano, kad gaminant, remontuojant, naudojant, rekonstruojant, modifikuojant ar perdirbant civilinės aviacijos objektus, jos prekybinius interesus neigiamai veikia ar gali neigiamai veikti kitos šią Sutartį pasirašiusios valstybės veiksmai, ji gali pareikalauti, kad Komitetas peržiūrėtų šį klausimą.

Gavęs tokį prašymą, Komitetas per 30 dienų sušaukia posėdį ir kuo greičiau svarsto klausimą, kad galėtų nedelsdamas išspręsti šiuos klausimus, prieš juos galutinai išsprendžiant kur nors kitur. Tokiu atveju Komitetas gali priimti reikiamus nutarimus ar rekomendacijas. Tokia peržiūra turi nepažeisti šią Sutartį pasirašiusių valstybių teisių, numatytų GATT ar pagal GATT priimtus daugiašalius dokumentus, kurie turi įtakos civilinės aviacijos orlaivių prekybai.

Nuorodos kopijavimas

Siekdamas padėti išnagrinėti svarstomus klausimus, remdamasis GATT ir kitais nurodytais dokumentais, Komitetas gali suteikti atitinkamą techninę pagalbą. Šią Sutartį reaktyvinių lėktuvų prekybos galimybės valstybės susitaria, kad, kilus kokiam nors ginčui, susijusiam su šioje Sutartyje nurodytais klausimais, bet neapibūdintam kituose pagal GATT priimtuose daugiašaliuose dokumentuose, šią Sutartį pasirašiusios valstybės ir Komitetas turi taikyti su atitinkamais pakeitimais Bendrojo susitarimo XXII ir XXIII straipsnių nuostatas ir Susitarimo dėl notifikavimo, konsultavimo, ginčų sprendimo ir priežiūros nuostatas, kad išspręstų tokį ginčą.

dvejetainis variantas robotas einstellungen

Tokia tvarka taip pat turi būti taikoma sprendžiant kiekvieną ginčą, susijusį su šioje Sutartyje ir kitame pagal GATT priimtame daugiašaliame dokumente išdėstytu klausimu, jeigu ginčo šalys taip susitaria.