„Litgrid“ ir PSE sutarė dėl „LitPol Link“ naudojimo - Verslo žinios

Pse nauja prekybos sistema, „Peugeot“ pristato savo galingiausią automobilį 508 PSE

Turinys

  pse nauja prekybos sistema

  PSE S. Sprendimus dėl investavimo šalys priima iki m. Nuosavybės perleidimas - PSE S. Atsiskaitymas tarp šalių yra būtinoji nuosavybės perleidimo sąlyga.

  pse nauja prekybos sistema

  Šalys sudaro sąlygas viena kitai ir jų techniniams konsultantams dalyvauti visuose projektavimo, gamybos, statybos, bandymų, paleidimo ir derinimo darbų etapuose. Leidimų gavimas ir ar kabelio sankirtos sutarčių rengimas gali būti deleguojamas rangovams Ir ar kitiems šalių pasitelktiems konsultantams.

  pse nauja prekybos sistema

  Projekto valdymas - Einamiesiems klausimams spręsti šalys paskiria projekto vadovus, aukštesniojo lygio sprendimus priima valdymo komitetas, o esminių nesutarimų atvejus sprendžia bendrovių vadovai.

  Šalių atsakomybė - Šalys atsako viena prieš kitą tik už tiesioginius nuostolius išskyrus tyčios ir didelio neatsargumo atvejus.

  pse nauja prekybos sistema

  Delspinigiai netesybos numatomi tik už vėluojančius mokėjimus. Sutarties galiojimas - Sutartis visa apimtimi įsigalioja tik abiem šalims priėmus sprendimus dėl investavimo numatomas sprendimų priėmimas iki m.

  pse nauja prekybos sistema

  Bent vienai iš šalių nepriėmus sprendimo dėl investavimo, sutartis netenka galios ir projektas nutraukiamas šalims netaikant jokių papildomų atsakomybės priemonių.

  Sutartis galioja iki Harmony Link jungties eksploatavimo pradžios. Kitos esminės sąlygos - Sutarčiai taikoma teisė — Lenkijos Respublikos.

  pse nauja prekybos sistema

  Šalių ginčų sprendimas — Stokholmo prekybos rūmų komerciniame arbitraže.