devela.lt - Internetinė parduotuvė

Kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o, Prekės - 107231-2019

  1. Существовал только один рискованный момент, на который нужно было пойти и который он никак не мог устранить, чтобы защитить .
  2. Prekės - - TED Tenders Electronic Daily
  3. Dvejetainis variantas pro signalus

Teisės aktų registre skelbiami šių Taisyklių 7. Į Sąrašą gali būti įtraukiami tiktai techninius reikalavimus atitinkantys aparatų ir automatų modeliai, kurių techninių reikalavimų atitikimo ekspertizę atliko Ekspertinė įmonė. Teikti aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus gali tik Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės pareiškėjai.

akcijų pasirinkimo vištienos atsargos

Pareiškėjai aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus pateikia Ekspertinei įmonei. Ekspertinei įmonei turi būti pateikiama: Ekspertinė įmonė atlieka pateikto įtraukti į Sąrašą aparato ar automato modelio patikrą ir Inspekcijai pateikia: Inspekcija, gavusi 12 punkte nurodytus dokumentus: Už prašyme ir su juo pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

prekybos sistemos vartotojo sąsaja

Jeigu nustatoma, kad Inspekcijai pateikti ne visi arba netikslūs duomenys, Inspekcijos reikalavimu Ekspertinė įmonė per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi juos patikslinti.

Jeigu nustatoma, kad Sąraše arba Sąrašo duomenų bazėje yra įrašyti klaidingi duomenys, Inspekcija nedelsdama turi klaidas ištaisyti.

  • Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el.
  • as alphabetical list of exhibitors - I-Manager
  • Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pareiškėjo pateikti dokumentai, nurodyti Taisyklių III skyriuje, Ekspertinėje įmonėje saugomi tol, kol naudojami to modelio aparatai ar automatai, bet ne mažiau kaip 10 metų. Sąrašo duomenys kaupiami ir saugomi Inspekcijos kompiuterinėse laikmenose. Šis statusas apriboja aparato ar automato modelio naudojimo galimybes, kaip tai nustatyta Nutarime.

informacinės technologijos - programos - Čekijos Respublika

Aparato ar automato modelis išbraukiamas iš Sąrašo, kai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Lietuvos Respublikos finansų ministras priima sprendimą pasikeitus techniniams reikalavimams, nustačius esminių trūkumų ar pan.

Inspekcija, gavusi 21 punkte nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, per 15 darbo dienų priima sprendimą tokiam aparato ar automato modeliui suteikti iš Sąrašo išbraukto modelio statusą, apie tai paskelbia Teisės aktų registre ir išbraukimo duomenis įrašo į Sąrašo duomenų bazę. Informacija apie iš Sąrašo išbrauktus aparatų ar automatų modelius Sąrašo duomenų bazėje saugoma 10 metų po išbraukimo, paskui ji perkeliama į Sąrašo duomenų bazės archyvą, kur saugoma neribotą laiką.

20 flipper prekybos sistema

Taisyklių 8 punkte nenurodyti Sąrašo duomenys Inspekcijos interneto tinklalapyje gali būti skelbiami tik tų juridinių asmenų, kuriuos šie duomenys apibūdina, prašymu. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar Inspekcijos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto nelaukiant šių Taisyklių pakeitimo ar papildymo.

Katilinė HD

Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja, kad Ekspertinė įmonė ir ūkio subjektai, teikiantys aparatų ar automatų modelius įtraukti į sąrašą, laikytųsi Taisyklių.