Populiariausi

Ftse mib prekybos sistema, Investuotojai savaitgalį pasitinka paniurę - Verslo žinios

Turinys

  Tačiau šios kontrolės priemonės dar tik pradedamos taikyti ir reikia daugiau laiko, kad būtų galima įvertinti jų veiksmingumą skatinant mokesčių mokėtojus vykdyti savo mokestines prievoles.

  ftse mib prekybos sistema

  Taigi Italija negali galutinai nustatyti ir įgyvendinti tinkamų kontrolės politikos priemonių, iki  m. Todėl Italija paprašė pratęsti šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą; 5 Italija nustatė ftse mib prekybos sistema slėpimo atvejų, susijusių su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu kitoms bendrovėms, kurias kontroliuoja centrinės ir vietos valdžios institucijos, ir keletui į FTSE MIB indeksą įtrauktų biržinių bendrovių.

  ftse mib prekybos sistema

  Jie gali nuolat būti kreditoriaus padėtyje ir jiems gali reikėti prašyti mokesčių administratoriaus grąžinti PVM.

  Be to, Italija pateikė informaciją,kad subjektams, kurie tiekia prekes ar teikia paslaugas valdžios institucijoms, buvo taikoma prioritetinė tvarka, dėl kurios grąžinimo laikotarpis dar sutrumpėdavo. Italijos tikisi, kad įsigaliojus naujoms taisyklėms bus įmanoma prekybos robotai metatrader administruoti galimą prašymų dėl PVM grąžinimo didėjimą; 7  m. Italija nustatė prievolę už valdžios institucijoms tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas išrašyti elektronines sąskaitas faktūras.

  ftse mib prekybos sistema

  Ateityje tai turėtų sudaryti galimybę tinkamai kontroliuoti susijusį sektorių, kai bus parengta ir elektroninių duomenų pagrindu įdiegta atitinkama kontrolės politika. Nuo  m.

  ftse mib prekybos sistema

  Tomis priemonėmis siekiama sudaryti galimybę Italijos mokesčių administratoriui atlikti kryžminę įvairių operacijų, apie kurias pranešė veiklos vykdytojai, patikrą ir stebėti PVM mokėjimus. Todėl Italija užtikrino, kad nesieks pratęsti šios nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo; 8 prašoma nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma ribotą laiką, kad būtų galima įvertinti, ar speciali priemonė yra tinkama ir veiksminga; 9 siekiant užtikrinti tinkamą šios nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo kontrolę, visų pirma, šios priemonės poveikio PVM grąžinimui apmokestinamiesiems asmenims, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, kontrolę, reikėtų reikalauti, kad Italija per penkiolika mėnesių nuo nukrypti leidžiančios priemonės įsigaliojimo Komisijai pateiktų ataskaitą apie bendrą padėtį, visų pirma apie vidutinį laikotarpį, per kurį apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti PVM, ir apie priemonių veiksmingumą mažinant mokesčių slėpimą atitinkamuose sektoriuose.

  Italija turėtų tęsti reformas, kuriomis siekiama užtikrinti sklandžią ir savalaikę PVM grąžinimo tvarką; 10 nukrypti leidžianti priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams, nes jai taikomas laiko apribojimas ir ji taikoma tik sektoriams, kuriuose kyla didelių mokesčių slėpimo problemų.

  ftse mib prekybos sistema