Iki galutinio breksito termino liko 4 mėnesiai: ką tai reikš lietuviams - DELFI Verslas

Ekonominis prekybos po breksito poveikis, Kas yra ES sutarties 50-asis straipsnis?

Nepainiokim šio išėjimo su nieko nestebinančiu brito džentelmeno išėjimu iš svečių neatsisveikinant, be rankų paspaudimo, šiltų padėkų, bučinių ir panašių mums jau įprastų papročių.

JK iš ES išstos m. Kas yra ES sutarties asis straipsnis? ES sutarties ajame straipsnyje nustatoma procedūra, pagal kurią valstybė narė gali išstoti iš ES, jei ji to pageidauja.

Nenuostabu, kad viešojoje erdvėje vyraujant panašiai į fast food sudėtingų reiškinių supaprastinimo madai, Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos jo šalininkai dažnai vertino tik tikėdamiesi ekonominės naudos ar bent tolimesnio stabilumo, o priešininkai — gąsdindami ekonominiais nuostoliais. Iš tikrųjų išstojimo iš ES šalininkai turėjo daug pakankamai rimtų argumentų, kurių nereikėtų supaprastinti ir lengvai atmesti. Abi stovyklos turėjo savo rankose nemažai tyrimų, tačiau kovodami dėl rinkėjų balsų referendume vadovavosi daugiausiai tik bendrais teiginiais.

Paprasčiau tariant, ekonominė ir teisinė logika turėtu parodyti, kokie butų pagrindiniai ES ir Britanijos ekonominių-teisinių ryšių nutraukimo padariniai ir naujų ryšių nustatymo galimybės.

„Brexit“ – nuo ko viskas prasidėjo

Kartu reikia pripažinti, kad Britanija jokių nutraukimo žingsnių dar nežengė, todėl kol kas nėra ir žymesnių pasekmių, išskyrus netikrumą. Pasekmės yra ateities klausimas. Argumentai už išstojimą iš ES Leave stovykla ir prieš Remain stovykla. Išstojimo šalininkų argumentus pakankamai detaliai išdėsto organizacija Teisininkai už Britaniją Lawyers for Britainjungianti žinomus advokatus, universitetų profesorius, konstitucinės teisės specialistus, buvusius teisėjus. Britanijos išstojimo šalininkų pagrindinis argumentas — šalis turi suvaldyti praktiškai neribojamą migraciją iš kitų ES šalių, kuri negrįžtamai keičia tam tikrų vietovių demografinę, kultūrinę ir socialinę aplinką.

EU settled status walk-through - applying for children

Todėl jiems nepriimtina viena pagrindinių ES laisvių — asmenų judėjimo laisvė. Jiems optimaliausias variantas išstojimo derybose būtų pasiekti, kad Britanija taptų Europos Ekonominės Erdvės EEE dalyvė, toliau naudotųsi kitų 3 laisvių — laisvo prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu, tačiau EEE sutartis būtų papildyta nuostata, leidžiančia Britanijai įvesti emigracijos kvotas ir kitokius apribojimus.

Tačiau pasitraukimo planą dar turi patvirtinti britų premjerės Theresos May ministrų kabinetas. Po to susitarimą dar turės palaikyti ES lyderiai, o tada bus laukiama dar ir Europos bei JK parlamentų palaiminimo. Jis teigė, kad Lietuvos pozicija derybose yra palanki ta prasme, kad jos mokamos įmokos ir gaunamos išmokos iš ES biudžeto nėra reikšmingos. Todėl vargu, ar kiti europiečiai galvos, jog dėl to bus verta ilgai ginčytis.

Nors tokio derybų baigties varianto negalima atmesti, laisvo asmenų judėjimo ribojimo šalininkai negalėtų paneigti tos ekonominės ir net demografinės naudos, kurią šaliai atnešė nauji darbuotojai iš Vidurio ir Rytų Europos, kurdami senstančios Britanijos BVP ir prisidėdami prie socialinių fondų stiprinimo.

Migracijos ribojimo argumentas yra platesnės teorijos dalis, pagal kurią Britanijos ekonomika galėtų ir toliau sėkmingai funkcionuoti arba EEE rėmuose, arba pagal būsimą laisvos prekybos sutartį su Europos Sąjunga.

Taip pat teigiama, kad Britanijos ekonomikai nereikalinga ES muitų sąjunga.

ekonominis prekybos po breksito poveikis kripto urmulio prekybos kambarys

Ši sąjunga įpareigoja ES valstybes nares laikytis bendros prekybos politikos ir todėl neleidžia joms taikyti skirtingų muitų tarifų prekėms, importuojamoms iš kitų valstybių, sudaryti savarankiškų prekybos sutarčių. Jo šalis turi kitokius nei šios valstybės atrodo, kad jis turi omeny visų pirma Vokietiją ir Prancūzijątradicinius globalinius ryšius ir galėtų išsiderėti geresnes laisvos prekybos sąlygas ar prekybą be muitų tarifų - ypač toms prekėms, kurių praktiškai nebegamina tekstilė, batai ir kt.

Britanijai išstojus iš ES nereikėtų laikytis visų ES techninių, prekių saugos, socialinių ir darbo apsaugos normų gamyboje ir panašių taisyklių tiek nacionalinėje rinkoje, tiek prekyboje su trečiosiomis valstybėmis.

Nuo to laimėtų Britanijos vartotojai. Šis džentelmenas daro bendrą išvadą, kad tam, kad išstojusi iš ES Britanija išsaugotų prieigą prie ES vidaus rinkos, jai nereikalinga ES muitų sąjunga. Lieka neatsakyti du svarbūs klausimai: pirma, ar Britanijai pavyktų kompensuoti netekimus ES vidaus rinkoje laimėjimais kitose rinkose, ir antra, ar 27 ES valstybės narės sutiks su išstojusios Britanijos dalyvavimu vidaus rinkoje, jei pastaroji apribos vieną esminių šios rinkos elementų — laisvą asmenų judėjimą?

Ar jos sutiks su laisvu prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu, jei Britanija nesutiks su laisvu asmenų judėjimu ir su jų piliečių laisvu atvykimu ir įsidarbinimu Britanijoje? Jie prieš referendumą dėl Jungtinės Karalystės JK narystės Europos Sąjungoje padarė pareiškimą dėl galimų ilgalaikių neigiamų ekonominių išstojimo iš ES pasekmių.

ekonominis prekybos po breksito poveikis trumpalaikis akcijų pasirinkimo sandoris

Teigiama, kad Britanijos firmoms ir darbuotojams būtina ES vidaus rinka, kad išstojimas sukurtų pavojingą netikrumą dėl Britanijos ateities prekybos ryšių ne tik su Europos Sąjunga, bet ir su galingomis JAV, Kanados ir Kinijos rinkomis.

Daugelis šių pasekmių slėgs ilgus metus. Galima taip pat paminėti įdomią išvadą, kurią dar prieš prasidedant diskusijoms dėl galimo Prekybos technologijų sistemos išstojimo iš ES padarė kita Nobelio premijos laureatų ekonomistų grupė, įspėjusių apie išryškėjusią neigiamą paskutinio dešimtmečio tendenciją, kai pasaulio ekonomiką labiau sąlygoja politikų veiksmai, nei ekonominis prekybos po breksito poveikis ekonominiai dėsniai.

Tai didžiausia pasaulio rinka, kurioje industrinės Britanijos ekonomika užima tvirtą antrą po Vokietijos vietą. ES biudžete numatyta, kad per ES biudžeto laikotarpį Britanija galės pasinaudoti 16,4 milijardų eurų iš ES struktūrinių ir investicinių fondų, šiam laikotarpiui sudaryti ir vykdomi svarbūs kontraktai transporto projektams mln.

Paliekant nuošalėje šiuos didžiulius skaičius, reikia pabrėžti, kad išstojimo iš ES pasekmes reikia taip pat vertinti pagal jo galimą poveikį esamoms darbo vietoms išsaugoti ir kurti naujoms.

Atrodo dėsninga kad investuoti pelningiau šalyje, kurios ekonomika priklauso nuo prekių ir paslaugų cirkuliavimo ES vidaus rinkoje apimties, kad šioje rinkoje nėra muitų tarifų ir procedūrų, o taip pat galioja vieningi prekių kilmės reikalavimai, techniniai, maisto ir aplinkos saugos standartai, išorės muitų su kitomis šalimis tarifai ir kitos vieningos normos. Moderniose techninės gamybos grandinėse, kuriose aktyviai dalyvauja industrinės Britanijos pramonė, galutinis produktas yra daugelio valstybių ir ne tik ES gamintojų ir paslaugų teikėjų rezultatas.

Jungtinės Karalystė išstojimas vyksta pasirašius sutartį, todėl iki m. Pereinamojo laikotarpio metu Jungtinėje Karalystėje iš esmės bus taikoma visa Europos Sąjungos teisė, kuri galiojo Europos Sąjungoje iki Jungtinės Karalystės išstojimo. Taigi, iš esmės verslo sudarytiems sandoriams bus taikomos tokios pačios pridėtinės vertės mokesčio toliau — PVM ir akcizų taisyklės, kokios būtų taikomos tuo atveju, jeigu Jungtinė Karalystė neišstotų iš Europos Sąjungos.

Kaip rodo praktika, investuotojai gana jautriai reaguoja į net atrodytų nežymių apribojimų įvedimą prekių ir paslaugų eksporto ir importo srityse.

Todėl Britanijai teks derėtis dėl šių tarifų netaikymo ar žymaus sumažinimo, nebent jai pavyks likti ES vidaus rinkoje ir muitų sąjungoje. Didžiausią Britanijos eksporto į ES dalį sudaro finansinės paslaugos.

Davoso forumas – be JAV, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos vadovų

Londonas yra pagrindinis finansų centras Europoje. Britanijos bankai, pasinaudodami laisve tiekti paslaugas bet kurioje ES valstybėje narėje, sėkmingai veikia ES finansinių paslaugų rinkoje, daugelis jų yra pakankamai stiprūs, todėl patikimi investicijoms. Sunku spręsti ar tikrai pasitvirtins džiūgavimai tų, kas tikisi kad pagrindinis Europos finansų centras iš Londono persikels į Frankfurtą, Paryžių ar net Liuksemburgą.

Pirmieji signalai iš Londono Sičio gali patvirtinti finansinio kapitalo kėlimosi riziką. Antony Browne, Britanijos Bankų Asociacijos pirmininkas, spalio pabaigoje pranešė, kad kai kurie dideli Britanijos bankai kuria planus metų pradžioje keltis į kontinentą, nes tik ES banko statusas leidžia laisvai teikti finansines paslaugas visoje Sąjungoje.

Iki galutinio breksito termino liko 4 mėnesiai: ką tai reikš lietuviams

Mažesnieji gali pradėti keltis net metų pabaigoje. Čia paslaugoms teikti nekeliama įsisteigimo valstybėje narėje sąlyga. Tai ypač svarbu daugianacionalinėms įmonėms, visų pirma bankams. Nežiūrint rizikos paslaugų teikimo srityje, šios pesimistinės prognozės nepasitvirtintų, jei Britanijai pavyktų likti Ekonominis prekybos po breksito poveikis vidaus rinkoje.

ekonominis prekybos po breksito poveikis opcionų prekybos mažiausias tarpininkavimas

Belieka spėlioti, ar ES vidaus rinkos srityje Britanija turės tokį statusą, kurį turi Turkija pagal m. Vis dėlto neužmirškime, jog tiek Turkija, tiek šios trys EEE narės turi paklūsti ES normoms laisvos prekybos ir muitų sąjungos ar visoms ES ekonominis prekybos po breksito poveikis vidaus rinkos srityse, nors nedalyvauja kuriant šias normas kuriant ir negali jas, reikalui esant, ginčyti Europos Teisingumo Teisme.